Tchibo.czSpolečnost Tchibo.cz Praha, spol. s r.o., která patří mezi nejvýznamnější dovozce kávy a kávových výrobků, působí na českém trhu od roku 1991. Od počátku svého působení v České republice si společnost Tchibo udržuje vedoucí postavení v segmentu pražené kávy, kde ji reprezentují značky Tchibo, Jihlavanka a od roku 2002 také značka Davidoff Café. Tchibo dále nabízí široký sortiment instantní kávy a kávových specialit pro náročné zákazníky i nejširší skupiny běžných konzumentů. V roce 2004 investovalo Tchibo desítky milionů korun na rozvoj nové obchodní činnosti na českém trhu, zaměřené na uvedení spotřebního zboží Tchibo. Jde o úspěšnou koncepci, která již několik let funguje na evropských trzích. Vlastníkem společnosti Tchibo Praha je prostřednictvím Eduscho Austria německá firma Tchibo GmbH.

Akční letáky dostanete až do vaší schránky. Recepty vám pomohou uvařit skvělá jídla. Představte si, co může Samsung pro Vás udělat! Kvalitní a pevné podlahy do každého pokoje. Nabízíme skvělé vinylové podlahy v našem eshopu. Výroba reklamní plachty – montáž reklamy – pronájem plošiny Plzeň www.refinhome.cz.

Způsob prodeje

Nabídka se řídí poptávkou – a tato nabídka, tedy prodávané výrobky a posky­tované služby, by měla být pro zákazníky dosaži­telná snadno a rychle. Právě tak, jako je tomu v případě firmy Tchibo. Od jejího založení v roce 1949 je tento princip jednou z hlavních vůdčích myšlenek našeho podniku. Nebyla to koneckonců náhoda, že se Max Herz a Carl Tchilling-Hiryan rozhodli prodávat své zboží poštou. Zásilkový prodej byl pro zákazníky pohodl­nější, rychlejší a prakti­čtější. Brzy bylo jasné, že všechny možnosti nejsou ještě zdaleka vyčerpány. V násle­du­jících více než padesáti letech firma Tchibo nejen že někol­i­ka­ná­sobně rozšířila svou nabídku – jak na úseku potravin, tak na úseku spotře­bního zboží; i systém odbytu zboží byl podepřen různými inovacemi a je od té doby až dodneška velmi úspěšný. Tchibo dnes nabízí spotřební zboží v České republice dvěma způsoby: prostře­dni­ctvím značkových prode­jních míst ve vybraných prode­jnách řetězců po celé ČR, a také ve třiceti vlastních obchodech Tchibo. Ochody Tchibo, umístěné ve velkých nákupních centrech v Praze, Brně, Ostravě, Zlíně, Plzni, Českých Budějo­vicích, Mladé Boleslavi, Mostě, Jihlavě, Olomouci, Liberci, Pardubicích a Hradci Králové jsou navíc spojeny s kavárnou a jsou atraktivním místem, kde si mohou zákazníci nakoupit vedle spotře­bního zboží také široký sortiment kávy a specialit. Prodejní síť se průběžně rozšiřuje.Maminčiny recepty jsou na často velice chutná jídla. Letáky hypermarketů a obchodních řetězců v České republice. Top recepty vám pomohou uvařit skvělá jídla. Akční letáky často dostanete až do vaší schránky.

Tchibo meziná­rodně

Více než 40 let po svém založení překročila firma Tchibo rozho­dující hranici. A to v pravém slova smyslu: v 90. letech 20. století se jí daří přechod od národní k meziná­rodně úspěšné obchodní spole­č­nosti. Díky vynikající kvalitě posky­to­vaných služeb a rozho­dnému postupu při rozši­řování do zemí střední a východní Evropy zaujímá Tchibo během několika málo let místo na špičce evropských prodejců kávy. Kromě své meziná­rodní přítomnosti prostře­dni­ctvím dceři­nných spole­č­ností, například v Polsku, Maďarsku, České republice, Rusku, Ukrajině, Rakousku, Švýcarsku a Velké Británii, je Tchibo meziná­rodně činné i formou exportních aktivit. Jisté však je, že rozši­řování obchodní činnosti v meziná­rodním měřítku ještě zdaleka není uzavřeno. Největší výzvou zde však není pouhá expanze, nýbrž úkol vytvářet nabídku zboží Tchibo v každé zemi tak, aby vyhovovala potřebám místních zákazníků, tedy lidem v Praze, na Balatonu nebo v Blackpoolu. Podle toho musíme svůj známý „svět Tchibo“ podmínkám v té či oné zemi indivi­duálně přizpů­so­bovat. Ve skute­č­nosti totiž není svět žádná „globální vesnice“, nýbrž místem, kde žije mnoho různých lidí – obyvatel mnoha různých zemí. S milými a svéráznými zvyky a návyky. Naší zásadou je obeznámit se s touto různo­ro­dostí a osobi­tostí vždy přímo na místě.

Výčepní zařízení do každé restaurace, nebo hospody.

Jedinečný požitek z kávy

Jen málo jiných nápojů ovlivnilo naši českou kulturu takovým způsobem jako káva. Stala se součástí našeho každodenního života, doma, na cestách i v zaměstnání. Protože káva se liší chutí, mají lidé ve většině případů svou oblíbenou kávu. A tu v mnoha případech nakupují v Tchibu.  Tchibo je od počátku synonymem pro kávu nejvyšší jakosti a nepřekonatelného požitku. Spotřebitelé si vždy spojovali Tchibo s mimořádnou odbornou znalostí kávy – je to značka, které mohou věřit. Po úspěšném debutu s kávou Gold Mocca se společnost již kolem roku 1958 stala největším dodavatelem kávy v Německu. V následujících letech firma Tchibo pronikala do dalších segmentů trhu s důležitými kávovými novinkami. Odborné znalosti firmy Tchibo o prodávané kávě jsou založeny na bohatých zkušenostech a využívány pro prezentaci impozantního světa kávy, od bouřlivé historie přes usilovné pěstování kávovníku a zpracování kávových bobů po nespočetné způsoby přípravy nápoje.

Tyto stránky nejsou oficiální webovou prezentací společnosti Tchibo a mají pouze informativní charakter.


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!